Prezident AU3V ČR ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. koncem listopadu reprezentoval AU3V ČR na jednáních a konferencích v Senegalu a v Gambii.

V Událostech České televize proběhla 15. listopadu 2022 reportáž týkající se U3V. Byla zde zmíněna problematika Univerzit třetího věku, posluchači U3V Univerzity Pardubice - Dopravní fakulty Jana Pernera a záběr ze zasedání předsednictva AU3V ČR dne 3. 11. 2022.

Prezident AIUTA Prof. François Vellas v Praze

Prezident AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisième Age) Prof. François Vellas navštívil ve dnech 4.–6. října 2022 Prahu.