1

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

 

2

Česká zemědělská univerzita v Praze

Institut vzdělávání a poradenství

 

3

České vysoké učení technické v Praze

Rektorát

 

4

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

 

5

Janáčkova akademie múzických umění

Divadelní fakulta

 

6

Janáčkova akademie múzických umění

Hudební fakulta

 

7

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

facebook CŽV na JČU

8

Masarykova univerzita

 

 facebook U3V na MUNI

9

Mendelova univerzita v Brně

 

facebook ICV na MendelU

10

Ostravská univerzita v Ostravě

 

 

11

Slezská univerzita v Opavě

 

 

12

Technická univerzita v Liberci

 

facebook U3V na TUL

13

Univerzita Hradec Králové

 

 

14

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

 

15

Univerzita Karlova

Rektorát  UK

 

16

Univerzita Karlova

1. lékařská fakulta UK

 

17

Univerzita Karlova

2. lékařská fakulta UK

 

18

Univerzita Karlova 

3. lékařská fakulta UK

 

19

Univerzita Karlova 

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

 

20

Univerzita Karlova 

Lékařská fakulta UK v Plzni

 

21

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta UK v Hr. K.

 

22

Univerzita Karlova 

Husitská teologická fakulta UK

 

23

Univerzita Karlova 

Evangelická teologická fakulta UK

 

24

Univerzita Karlova 

Katolická teologická fakulta UK

 

25

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální fakulta UK

 

26

Univerzita Karlova 

Přírodovědecká fakulta UK

 

27

Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta UK

 

28

Univerzita Karlova 

Fakulta humanitních studií UK

 

29

Univerzita Karlova 

Fakulta sociálních věd UK

 

30

Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta UK

 

31

Univerzita Karlova 

Právnická fakulta UK

 

32

Univerzita Karlova 

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

 

33

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

facebook U3V Ústřední knihovy UK

34

Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

35

Univerzita Pardubice

 

 

36

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

 

37

Veterinární univerzita Brno

 

 

38

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Rektorát

 

39

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

 

40

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

 

41

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

 

42

Vysoká škola ekonomická v Jindřichově Hradci

Fakulta managementu VŠE

 

43

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

 

44

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

 

45

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 

 

 

 

46

Vysoké učení technické v Brně

 

facebook U3V na VUT

47

Západočeská univerzita v Plzni

 

facebook U3V na ZČU